Skal bruke helikopter til å fange og merke 30 elg

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) har fått løyve til å fange og merke inntil 30 elg i kommunane Nord- Fron, Sel, Vågå og Gausdal. NINA skal bruke helikopter i arbeidet.