Avviklar eine fløya på Vågåheimen:- Bakdelen er at det i perioder vil bli veldig vanskeleg få langtidsplass

Den eine fløya på Vågåheimen er under avvikling. Avdelingsleiar Eli Strøm ser ein del fordelar ved å slå saman avdelingar, bakdelen er at det blir vanskelegare å få langtidsplass.