Vågå- Dågå vart opna med lurvetog og song i Bankbrenna

Leiar av HOKO, Harald Sve Bjørndal, stod for opninga av Vågå- Dågå 2019. Eit arrangement som vil setja preg på Vågåbygda denne helga.