– Vi har ikkje noko val

Ei uføresett faktura på 640.000 kroner til mellom anna utstillingsbelysning i Galleri Ullinsvin skapte debatt i formannskapet.