Søkjer etter nye drivarar til kafe i Ullinsvin

Ullinsvin drift søkjer etter drivar av Cafe Edvard.