Inviterer til teikne- og måleskule i Vågå

Ullinsvin Drift har hyra inn grafisk designar Monica a Andresen Bergnord til å ha teikne- og målekurs for barn og unge i Ullinsvin i Vågå i veke 32 og 33.