Får penger til oppgradering av forpakterbolig i Ullinsvin