Byr på profesjonelle kunstnarmøte for barn og unge i nytt galleri

Barn og unge er eit viktig satsingsområde for det nyetablerte Galleri Ullinsvin. Nå får galleriet med seg profesjonelle kunstnarar som skal gje barn og unge kunstopplevingar du må reise langt for å finne maken til.