Flytter krysset for å få slakkare helling

Ein reguleringsplan som tek høgde for å flytte krysset lengre sørover skal vere klar til offentleg ettersyn i løpet av våren.

Artikkeltags