– Bunaden din er for billig

– Vi må sørgje for at bunadstilverkarane tek den betalinga dei skal ha slik at vi kan ta vare på handverket så det ikkje døyr ut.