Ragnhild stabla 10 bruskasser før det rasa

Ti bruskasser fekk Ragnhild Melby Tessneset i tårnet sitt før det rasa.