Busstopp i det blå

Etablering av busstopp ved Tessand ligg ikkje inne i Nasjonal Transportplan og Statens vegvesen har pr. i dag ikkje sett av pengar til dette.