Vil ha ein toalettplan over Sjodalen

Politikarane ønskjer ein heilskapleg plan på korleis dei sanitære forholda langs Nasjonale turistvegar i Sjodalen skal løysast.