Ønsker å starte leirskole i Sjodalen

Sjodalen Hyttetun og Camping og Vågå kommune har inngått intensjonsavtale der de vil samarbeide om å etablere en bemannet leirskole.