Nye Stokstad med kulturprofil: – Byggjer ny restaurant og overnatting i høgstandard

Av

14 høgstandard hotellrom og heilt ny restaurant er noko av det Dag Lindvig skal fylle husa på Stokstad med.