Amatørteaterlaget slår fast: Jesusbarnet er sjårdøl

Sjårdalen Amatørteaterlag har ein anna variant av juleevangeliet enn det som folk flest kjenner. Dei held fast ved at Jesusbarnet er fødd i ein stall i Svendstadhølen og er reinspikka sjårdøl.