– Vi er tilgjengelige

Av

– I år er det ekstra mange dyr på utmarksbeite på grunn av at grovforsituasjonen er spesiell. Vi er disponible dersom det er problemer med å få tak i beitedyr.

Artikkeltags