Stortingsrepresentant var på Tolstadåsen på befaring: - Ble enige om oppfølgingsmøte med ministeren

Torsdag var Nord-Gudbrandsdal Næringsforening og representanter for Gudbrandsdal Lufthavn as i møte med samferdselsministeren, stortingsrepresentant fra transportkomiteen og nestleder for Innlandet FRP. Trygve Groven Vaal i Nord-Gudbrandsdal Næringsforening beskriver møtet som produktivt.