Ønskjer å starte sjølvhjelpsgrupper i norddalskommunane:- Eg ser at mange har bruk for det

Sjølvhjelpsgrupper handlar om å skape endring i eige liv gjennom at menneske med ulike problem i livet jobbar saman og hjelper både seg sjølv og andre samtidig. – Eg ser at mange har bruk for det og har vore borti det sjølv.