Får dele landbrukseigedom for Vågå kommune, men Sel vil «ha» skogteigen

Artikkelen er over 1 år gammel

Vågå kommune har godkjent deling av gardsbruket Uleberg. Sigurd Blessum søkjer konsesjon på skogteigen som ligg i Heidal, i tråd med testamentet. Sel kommune på sin side meiner teigen må leggjast til eit bruk i Heidal.