Disse eiendommene har skiftet eiere i april

I avisa Norddalen får du hver måned oversikt over alle solgte og overdratte eiendommer i Dovre, Sel og Vågå