Øystein "tok til vett" og trekte søknaden

Øystein Bakke (BL) hadde levert søkanden om fritak frå politiske verv og låg an til å få fritak. Så ombestemte han seg.