Ønskjer kunnskap om psykisk helsevern

Vågå SV har eit ønskje om at ordføraren skal invitere leiinga i psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet for å informere kommunestyret om dei planlagde endringane.