- Må tenke nytt

Forprosjekt for ny svømmehall blir flytta fram til 2018. Ny organisering med felles rektor for Vågåmo skule og Vågå ungdomsskule med verknad frå 2018 og ei omorganisering innan kulturskulen med større innvolvering av frivillige.

Artikkeltags