Listetoppane til Bygdalista

Harald Sve Bjørndal, Mariann Brattland og Hans Petter Vaberg er listetoppane til Bygdalista.