Til Sveits for å hente inspirasjon og idear - har planar om å starte eige verksemd

Livia Hølmo Sauter frå Vågå har planar om å starte opp eige verksemd i Nord-Gudbrandsdalen. Nå er ho Sveits for å hente inspirasjon og idear.