Vil møte pårørande som har mista sine demenssjuke

Nasjonalforeningen for folkehelse vil kome i kontakt med etterlatne til personar med demens for å lære korleis dei på best mogleg måte kan hjelpe denne gruppa.