Se hvem som har fått støtte til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert næringsutvikling

Regionrådet bevilget 600.000 kroner til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert næringsutvikling. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 36 søknader til en samlet søknadssum på godt over2,5 millioner kroner.