Mari Jøndal Bjertnæs er ny dommarfullmektig ved Nord- Gudbrabdsdal tingrett
Helene Hovden

Mari flytta heim til den gamle "skrivargarden" og vart dommarfullmektig

Ho var 11 år fyrste gongen ho kunngjorde at ho skulle bli advokat. I haust flytta Mari Jøndal Bjertnæs heim til Vågå og stillinga som dommarfullmektig ved Nord- Gudbrandsdal tingrett. Nå er ho eit steg nærare draumen om å bli tingrettsdommar.
Publisert