Barhaugen styreleiar i Vågå Kraft as

Kommunestyret har vedtatt å etablere eit heileigd aksjeselskap som skal vareta Vågå kommune sine interesser i Nedre Otta kraftverk.