– Utvalde kulturlandskap har ført til meir fellesskap og samhald i grenda

Dei siste 10 åra har den vesle grenda Nordherad fått tildelt 9, 2 millionar i tilskot for vedlikehald av kulturminne gjennom Utvalde kulturlandskap. – Det har ført med seg ei bevisstgjering over korleis ting står til, seier Elin Grev.