Går til kamp mot framand art langs Ottavassdraget

Det er oppdaga balsampoppel langs Ottaelva i Vågå og ved Grov i Lom. Arten er kategorisert som «svært høg risiko» fordi den kan fortrenge annan skog som veks langs elva.