To vågåbedrifter fekk stipend til å utvikle bedrifta

Sofie Kleppe i Jutulskinn skal vidareutvikle ein kolleksjon av kleder til turbruk av pels og reinskinn, medan Brimi Eventyr skal etablere eit kontorfellesskap saman med andre i tømmerbygningen på Bunnprisbygget.