Skal vurdere eit område som næringsareal

Vågå kommune sett i gang utgreiing av eit område ved Grønsletta med tanke på å leggje til rette for næringsareal.