Eit farmasøytisk firma frå Drammen har fatta interesse for Sve Gard i Vågå

Av

Eit farmasøytisk firma i Drammen har fatta interesse for brenneriet på Sve Grad i Vågå. Firmaet ønskjer å bruke overskotsvarmen frå brenneriet til produksjon av tablettar.