Politikarane sa ja til skiavtale

Formannskapet sa tysdag ja til samarbeidsavtala med Lemonsjø skisenter. Det sikrar alle grunnskuleelevane i Vågå fem dagars gratis heiskort.