- Eit populært tilbod

Jetta Tur har i fleire år køyrt opp skiløyper i Jettfjellet. Dette inneber i tillegg til løyper at vegen opp til Køyringen blir brøytt på dugnad av frivillige.