Støtte til nydyrking og grøfting

Viljen til å dyrke ny jord og legge til rette for god avling innan landbruket er stor. Fleire gardbrukarar i Vågå fekk i januar lovnad om kommunal støtte til ulike tiltak.

Artikkeltags