Setereigarar i Griningsdalen fryktar at ny turisthytte skal skape utfordringar for drifta

Setereigarane er redd auka ferdsel gjennom beiteområde kan bli ei utfordring for geitedrifta i framtida. Nå kastar også Vågå kommune seg på og ber Nord- Fron om å sende dispensasjonssøknaden på ny høyring slik at Vågå kan kome med ei uttale.