Nådde ikkje fram med klagen

Fylkesmannen i Innlandet er einig med Sel kommune om at skogteigen på Murudalen som høyrer til garden Uleberg i Vågå, skal leggjast til eit eksisterande gardsbruk i Heidal.