Konsesjon på skogsmark på Lalm

Jo Ivar Kleiven har fått konsesjon på 15,8 dekar skog som tilleggsareal til driftseininga Tolstadkleiven på Lalm. Arealet er eigd av Jeanette Weflen og godkjent delt frå landbrukseigedommen.