Har tru på ei framtid innan landbruket: Bygde nytt fjøs på fjellgarden

Anette (38) og Tore (37) Brennsletten har tru på at ein skal kunne leve godt av fjellandbruket også i framtida. – Vi måtte anten slutte eller satse, for det vi hadde var ikkje haldbart.