Gard i Sjårdalen får nye eigarar

Magnus Valentin og Sidsel Kristine Hansen har søkt og fått konsesjon på landbrukseigedommen Hagen i Sjårdalen.