Fokus på dårlege gjerde

Vågå kommune vil i løpet av våren setja fokus på dårlege gjerde som kan vera til fare for både husdyr og vilt.