Ser på kunst med nye augo: – Moro å eksperimentere litt

Med kvar sin pensel og ein god dæsj måling har dei lært å sjå på kunst med nye augo. Monica A. Bergnord er imponert over iveren til dei 28 læresveinnane sine.