Skal sikre stabbursrekkja på Gammal- Kleppe

Dag Lindvig har fått inntil 106.000 kroner for å utbetre skader og førebyggje skadeutvikling på stabbursrekkja på Gammel- Kleppe.