450.000 til vøling av skurd og klokketårn

Pål Tosten Håkenstad har fått tilskot på inntil 450.000 kroner til istandsetjing av Søre loftet/Nedre stugu på Håkenstad i Vågå.