Tilsettingar i Regionrådet kjem på bordet til kontrollutvalet

Fredag får kontrollutvalet i Vågå sak om dei siste tilsetjingane i Regionrådet på bordet. Men, det er tvisomt om kontrollutvalet sjølve vil ta gjennomgangen.