Innlandet revisjon vil gjennomføre ein selskapskontroll