15 kilometer av leidningsnettet har akutt saneringsbehov

Artikkelen er over 2 år gammel

For at vann- og avlaupsnettet i Vågåmo ikkje skal forfalle raskare enn det blir fornya, må det investerast minimum 34 millionar kroner over ei 10-årsperiode.